Author: asiyawut

หน่วยทุนการศึกษาและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 10 ทุน

จำนวนเปิดอ่าน 36 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายศศิวิมล ใจซื่อ หัวหน้าหน่วยทุนการศึกษาและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ นำผู้แทนนักศึกษา จำนวน 2 ราย เข้ารับทุนการศ...

คณะทำงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

จำนวนเปิดอ่าน 24 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิชา บ...

โครงการ “ทับแก้ววาไรตี้” มหาวิทยาลัยสีขาว ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564

จำนวนเปิดอ่าน 39 หน่วยวินัยนักศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินการจัดโครงการ “ทับแก้วว...

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ผู้แทนแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมและให้โอวาทในการดำรงชีวิตในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

จำนวนเปิดอ่าน 18 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณะฯ เป็นประธานในการต้อนรับ คุณวราภรณ์ เจริ...

x Close

Silpakorn Act