Category: กองกิจการนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 229

เป็นบัณฑิตสมสง่าศิลปากร

จำนวนเปิดอ่าน 1,938 เราภูมิใจบัณฑิต ผู้เป็นศึกศิษย์แห่งศิลปากร Openchat สำหรับติดตามข่าวสาร ประกาศกำหนดการ ประกาศวัดตัวชุดครุย วิธีการวัดตัวชุดครุย คู...

อบรมฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

จำนวนเปิดอ่าน 724 กำหนดวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. (สะสม 3 ชั่วโมงจิตอาสา) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดการต่อยอ...

แนะแนวการเตรียมตัวสอบ TOEIC

จำนวนเปิดอ่าน 791 โครงการแนะแนวการเตรียมตัวสอบ TOEIC @ Silpakorn  ระหว่างวันที่ 6,13 และ 20 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 08.30 – 15.30 น. (สะสม 9 ชั่วโมง...

วันสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2564

จำนวนเปิดอ่าน 2,053 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กองกิจการนักศึกษาจึงกำหนดจัดงานวัน “สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปา...

ประเพณีลอยกระทง “ทับแก้ว” ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

จำนวนเปิดอ่าน 1,107 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั...

x Close

Silpakorn Act