Category: การประกวด

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562

จำนวนเปิดอ่าน 40 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานเเว่นฟ้า ปี 2562 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานเเว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่อ...

การประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “Color of Life สีสันแห่งชีวิต”

จำนวนเปิดอ่าน 98 โครงการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “COLOR OF LIFE สีสันแห่งชีวิต” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๒

จำนวนเปิดอ่าน 14 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมกา...

โครงการ “โลกสดใส : ร่วมใจพิทักษ์โลก”

จำนวนเปิดอ่าน 71 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “โลกสดใส : ร่วมใจพิทักษ์โลก” เพื่อร่วมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environm...

x Close

Silpakorn Act