Category: การประกวด

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562

จำนวนเปิดอ่าน 7 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานเเว่นฟ้า ปี 2562 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานเเว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่อง...

การประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “Color of Life สีสันแห่งชีวิต”

จำนวนเปิดอ่าน 23 โครงการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “COLOR OF LIFE สีสันแห่งชีวิต” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๒

จำนวนเปิดอ่าน 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ...

โครงการ “โลกสดใส : ร่วมใจพิทักษ์โลก”

จำนวนเปิดอ่าน 30 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “โลกสดใส : ร่วมใจพิทักษ์โลก” เพื่อร่วมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environm...

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย

จำนวนเปิดอ่าน 4 ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เงินรางวัลกว่า 2,000,...

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

จำนวนเปิดอ่าน 5 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปีการศ...

x Close

Silpakorn Act