ประกาศ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรม

            เนื่องด้วยที่ปรึกษาชมรมและคณะกรรมการชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะหมดวาระการทำงานในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางกองกิจการนักศึกษาจึงขอความร่วมมือจากชมรมให้ดำเนินการ ดังนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

            ๑.    สรุปผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของชมรม ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งเงินงบประมาณ) (เอกสารชมรม ๐๐๑)

            ๒.  เสนอรายชื่อคณะกรรมการชมรมและที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารชมรม ๐๐๒) โดยแนบสรุปรายงานการประชุมการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมและที่ปรึกษาชมรม (เอกสารชมรม ๐๐๓)

            ทั้งนี้ ขอให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการชมรมและที่ปรึกษาชมรม พร้อมทั้งสรุปผลการจัดกิจกรรมชมรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนหน่วยกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าชมรมไม่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๖๑

                     สอบถามข้อสงสัยได้ที่ กองกิจการนักศึกษา อาคารเพชรรัตน – สุวัทนา (โรงยิมใหม่) ชั้น 2 ในเวลาราชการ หรือ โทร. 081-195-4914

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการสรุปผลการดำเนินงานได้ที่นี่ |
เอกสารชมรม ๐๐๑เอกสารชมรม ๐๐๒เอกสารชมรม ๐๐๓

บันทึกบันทึก

บันทึกบันทึก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *