ประกวดผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ ASEAN INNOVATION DESIGN 2018

บริษัท เทนโช จำกัด ขอเชิญเยาวชนระดับอุดมศึกษา และเทียบเท่าในอาเซียน ประกวดผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ ASEAN INNOVATION DESIGN 2018 หัวข้อ “นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน : Innovation For Sustainable Agriculture Development” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน

1. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและนำไปผลิต ใช้ประโยชน์จริงในภาคธุรกิจ
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มนักศึกษา เพื่อเริ่มในการวางแผนธุรกิจ การแก้ไขปัญหาและมีการวางกรอบความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อต่อยอดเป็นผู้ประกอบในอนาคต
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และลดต้นทุนโดยสามารถนานวัตกรรมไปต่อยอดธุรกิจในชุมชน และภูมิภาค และต่อยอดสู่ตลาดโลก
4. เพื่อสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในแนวทางไทยแลนด์ 4.0
5. รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก
6. เน้นการนำเทคโนโลยีมาสร้างและประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคผลิตและบริการ
7. เพื่อสามารถนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดโลก

ขอบเขตของงานและวิธีการดำเนินงาน

1. รับสมัครเยาวชน ประเภททีมๆละไม่เกิน 4 คน (รวมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและเทียบเท่าจากทั่วประเทศไทย และคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม เพื่อจะส่งไปแข่งขันเวทีในกลุ่ม ASEAN ที่ สปป.ลาวในวันที่ 20-23 กันยายน 2561
2. สมาชิกในทีม จะต้องไม่มีชื่อซ้ำ หรือเป็นสมาชิกร่วมกับทีมอื่น และต้องกรอกข้อมูลของสมาชิกในทีมให้ครบทุกคน ไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกหรือเพิ่มจำนวนใหม่ในภายหลัง
3. สำหรับโครงการต้องส่งประกวดตาม หัวข้อ นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
4. รูปแบบการส่งโครงการเข้าประกวด จัดส่งเป็นคลิปวิดีโอ เสนอความคิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการผลิตหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ผลิตไว้ โดยต้องเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขการสมัคร พร้อมแจ้งเหตุผลและประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง

ส่งในรูปแบบซีดี ภาพคมชัด มาที่
Asean Innovation Design
บริษัท เทนโช จำกัด อาคารบ้านกลางกรุง The Royal Vienna
599/71  ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กทม.10900 โทร 02-1921685-6
ลงคลิปวีดีโอผ่านทาง YouTube โดยให้ตั้งสถานะเป็น Public และคัดลอกลิ้งค์ส่งมาที่ Inbox Facebook Fan page: aseanfair

5. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าสมัครใดๆ ในการเข้าร่วมประกวด
หมายเหตุ โครงการที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในลักษณะเดียวกันนี้ในเวทีใดๆ

การรับสมัคร

1. วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัครที่ Facebook: aseanfair ส่งใบสมัคร : contest.aseanfair@gmail.com
2. ระยะเวลาการรับสมัคร 15 มกราคม – 25 มิถุนายน 2561
3. ประกาศผลคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เพื่อผลิตหรือนาผลงานไปแข่งขันต่อในงาน ASEAN FAIR 2018 แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาวในวันที่ 20-23 กันยายน 2561

รางวัลการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมศึกษาและดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
( ทุนการศึกษา 60,000 บาท พร้อมรางวัลอื่น ๆ 40,000 บาท )
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 80,000 บาท
( ทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมรางวัลอื่น ๆ 40,000 บาท )
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท
( ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมรางวัลอื่น ๆ 25,000 บาท )
4. รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท
( ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมรางวัลอื่น ๆ 10,000 บาท )
5. รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท
( ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมรางวัลอื่น ๆ 10,000 บาท )
6. ประกาศนียบัตรรับรองจากการประกวดโครงการ ASEAN INNOVATION DESIGN 2018

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *