ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2561 ( วังท่าพระ )

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2561 ( วังท่าพระ )”

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กองกิจการนักศึกษา ประกาศขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑  อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

DSA SU NEWS : วันขอบคุณผู้บริโภค

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการวันขอบคุณผู้บริโภค “ตลาดนัดอินดี้ กินฟรี” อ่านเพิ่มเติม “DSA SU NEWS : วันขอบคุณผู้บริโภค”

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2561

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2561”

DSA SU NEWS : ทับแก้ววาไรตี้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยวินัยนักศึกษากองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมศิลปากรลุกภายใต้โครงการทับแก้ววาไรตี้มหาวิทยาลัยสีขาว อ่านเพิ่มเติม “DSA SU NEWS : ทับแก้ววาไรตี้”

ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( ครั้งที่ 1 )

กองกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษปีการศึกษา 2561 ( ครั้งที่ 1 ) ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( ครั้งที่ 1 )”

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561”

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560”

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560”