ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล “พลังสร้างสรรค์ศิลปากร”

ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วัฒนธรรม (วรรณคดี) และการสื่อสาร เนื่องในโอกาสฉลองวันเกิดครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546

x Close

Silpakorn Act