นักศึกษาใหม่

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
“กลิ่นจันน้อมใจ น้องใหม่ศิลปากร”

กลิ่นจันน้อมใจ น้องใหม่ศิลปากร


ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 2564
ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดสอน
รับสมัครนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาและรูปภาพสำหรับทำบัตรนักศึกษา 
การลงทะเบียนเข้าใช้งานไอที (SU IT Account)
สอบถามข้อมูลวิชาการและบริการการศึกษา
คู่มือการใช้งาน SU Smart Plus Mobile Application
นักศึกษาใหม่โปรดทราบ!!!
ปฎิทินการศึกษา 2564
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)หอพักนักศึกษา


x Close

Silpakorn Act