ศูนย์ระบายศิลป์

จำนวนเปิดอ่าน 1,563 ศูนย์ระบายศิลป์ ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านสุขภาพจิตของนักศึกษา จึงได้จัดตั้ง ”ศูนย์ให้การ … อ่านเพิ่มเติม ศูนย์ระบายศิลป์