บุคลากร

ช่วยกันแชร์...

สำนักงานหอพัก | แม่บ้านหอพัก | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร วันที่ 12 ก.ค. 2567

เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา (สำนักงานหอพักนักศึกษา)

ชื่อนามสกุลตำแหน่งรูปประจำตัว
นางสาววรินดาสกุลลิ้มผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นางสาวประภาพรรณวสุธาวรรณผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นายเฉลิมพร แสงประเสริฐนักวิชาการอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชื่อนามสกุลตำแหน่งรูปประจำตัว
วศินี พุกเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณิชาภัทร ชาวสวนพนักงานรักษาความปลอดภัย
สุภานิตย์ หาญพลพนักงานรักษาความปลอดภัย

แม่บ้านทำความสะอาด

ชื่อนามสกุลตำแหน่งหอพักรูปประจำตัว
กิตติมา เมืองพันธ์พนักงานทั่วไปทับแก้ว 1
โสภีแจ้งจันทร์พนักงานจ้างเหมาทับแก้ว 1
เรณูใจอารีย์พนักงานทั่วไปทับแก้ว 2
วิภาวี ธรรมานุกิจเจริญพนักงานจ้างเหมาทับแก้ว 2
ศิริวรรณ ปั้นสมบุญพนักงานทั่วไปทับแก้ว 3
บุญงามชายชาญรำพนักงานจ้างเหมาทับแก้ว 3
มยุรี คงสำราญพนักงานทั่วไปเพชรรัตน 1
รักเลียม รัตนบำรุงพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 1
อริสาไข่แก้วพนักงานทั่วไปเพชรรัตน 2
ทองสุข ธรรมานุกิจเจริญพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 2
ศิริลักษณ์อุบลแม่บ้านเพชรรัตน 3
มาริษา ผ่องใสพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 3
ดาว คีมนารักษ์พนักงานทั่วไปเพชรรัตน 4
มยุรีย์ นุชเพนียดพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 4
ประนอม เกตุกันพนักงานทั่วไปเพชรรัตน 5
กนกรัตน์หนูวรรณพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 5
หงษ์ พุกเปลี่ยนพนักงานทั่วไปเพชรรัตน 6
สุกัญญาพร บุญช่วยพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 6
อำนวยพร พวงสุวรรณพนักงานทั่วไปเพชรรัตน 7 และ
ช่วยงานสำนักงาน
หอพักนักศึกษา
Scroll to top