เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

ช่วยกันแชร์...

นับถอยหลังปิดการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก

ประกาศ การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก

หมายเหตุ นักศึกษาใช้สิทธิ์ให้ตรงกับประกาศรายชื่อ หากใช้สิทธิ์ผิดหอพักจะถือว่าเป็นบัตรเสียในหอนั้น

คูหาเลือกตั้ง Online

เข้าคูหาเลือกตั้ง Online ด้วยบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(xxxx_x@silpakorn.edu)

หอพัก
เข้าคูหาเลือกตั้ง Online
หอพักทับแก้ว 1
เข้าคูหาเลือกตั้ง Online
หอพักทับแก้ว 2
เข้าคูหาเลือกตั้ง Online
หอพักทับแก้ว 3
เข้าคูหาเลือกตั้ง Online
หอพักเพชรรัตน 1
เข้าคูหาเลือกตั้ง Online
หอพักเพชรรัตน 2
เข้าคูหาเลือกตั้ง Online
หอพักเพชรรัตน 3
เข้าคูหาเลือกตั้ง Online
หอพักเพชรรัตน 4
เข้าคูหาเลือกตั้ง Online
หอพักเพชรรัตน 5
เข้าคูหาเลือกตั้ง Online
หอพักเพชรรัตน 6
เข้าคูหาเลือกตั้ง Online
หอพักเพชรรัตน 7
เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

สรุปข้อมูลเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 2566

ระบบสรุปข้อมูลเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)

Scroll to top