ข่าวสารหอพัก

วันที่ 19 ส.ค. 66 เวลา 13.00 น. หอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ต้อนรับอุ่นใจ น้องใหม่หอพัก”

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 16 วันที่ 19 ส.ค. 66 || เวลา 13.00 น.หอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ต้อนรับอุ่นใจ น้องใหม่หอพัก”โดยภายในงานมี – การบรรยายในหัวข้อ Save Zone : พื้นที่และความปลอดภัย โดย พันตำรวจโท ประถม นันสถิตย์ อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 – การบรรยายในหัวข้อ เพื่อนที่สุขใจ กับศูนย์ให้การปรึกษาและประสานงานระบายศิลป์ โดย นายพชรพล แดงอุไร นักจิตวิทยาและการแนะแนว ศูนย์ระบายศิลป์ – การบรรยาย กติกาแห่งการอยู่ร่วมกัน ข้อห้าม , ข้อปฏิบัติ ในการพักอาศัยในหอพัก โดย เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา – […]

วันที่ 19 ส.ค. 66 เวลา 07.30 น. กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานทำบุญหอพักนักศึกษา

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 11 วันที่ 19 ส.ค. 66 เวลา 07.30 น.กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานทำบุญหอพักนักศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ และนางกิ่งการ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษาผู้เข้าพัก และสร้างสัมพันธภาพภายในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1007586983908913&type=3

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 32 ทำบุญหอพัก ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมทำบุญ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 7.30น. ณ บริเวณลานหน้าหอพักเพชรรัตน 4 มาร่วมจิตร่วมใจทำบุญตักบาตร สร้างกุศลกรรมดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและคนรอบข้างข้อปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม เตรียมอาหารสด/แห้ง (มีของทำบุญจำหน่าย บริเวณหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา มีจำนวนจำกัด) แต่งกายสุภาพ สแกนบัตรเข้าร่วมงาน เวลา 7.00 – 7.30 น. !!!! ร่วมพิธีกรรม สแกนบัตรอีกครั้งหลังเสร็จพิธี** หมายเหตุ ** ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมงกิจกรรมทั่วไป และ 1 คะแนนหอพัก นักศึกษาจะได้รับคะแนนกิจกรรมหอพักและชั่วโมงกิจกรรม ก็ต่อเมื่อนักศึกษาสแกนบัตรก่อนร่วมกิจกรรมและหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีบัตรนักศึกษา ให้เตรียม Barcode บัตรนักศึกษาจากแอพ SU SMART PLUS หรือสร้าง Barcode รหัสนักศึกษาได้ที่นี่ […]

การรายงานตัวเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2566 – 5 กรกฎาคม 2566

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 103 หอพักนักศึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักปีการศึกษา 2566 รายงานตัวเข้าหอพักระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2566 – 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.30น. โดยมี คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และนักศึกษาช่วยงาน (จิตอาสา) ช่วยขนของใช้ส่วนตัวของนักศึกษาเข้าห้องพัก

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,937 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 …………………………………………………….. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                        1.1 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้มารายงานตัวและรับคีย์การ์ด ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ชั้น 1 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 – วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก                        2.1 การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ภาคการศึกษาต้น) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 – 10 ตุลาคม 2566                          2.2 ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเรียบร้อยแล้ว […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (เก็บตก)

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 723 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (เก็บตก) ……………………………………………………..                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ลงวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา บัดนี้ขั้นตอนการรับสมัครได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา                        1.1 นักศึกษาชาย      จำนวน   136   คน การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                        2.1 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้มารายงานตัวและรับคีย์การ์ด ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน […]

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2566

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 234 ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2566(เฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยที่อาคารทับแก้ว 2 เพชรรัตน 2 และอาคารเพชรรัตน 6) 1. นักศึกษาที่อยู่หอพักต่อเนื่องจากช่วงปิดภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (10 เมษายน  – 27 มิถุนายน 2566) ให้เก็บของคืนห้องพักและคีย์การ์ดในวันที่ 27 มิถุนายน  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา  อาคารหอพักเพชรรัตน 4 2. นักศึกษาต้องนำคีย์การ์ดมาคืน ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา และรายงานตัวเข้าอยู่หอพักที่ได้รับสิทธิ์ปีการศึกษา 2566 พร้อมรับคีย์การ์ดใหม่ได้วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. 3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2566 […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,603 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) ……………………………………………………..                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ลงวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา บัดนี้ขั้นตอนการรับสมัครได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้                    1. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา                        1.1 นักศึกษาชาย      จำนวน   130   คน                        1.2 นักศึกษาหญิง     จำนวน   244   คน                    2. […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เฉพาะนักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7 เลือกหอพักใหม่)

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,740 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2566 (เฉพาะนักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7 เลือกหอพักใหม่)  ……………………………………………………..                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ลงวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เรื่อง แนวทางการจัดการจัดสรรที่พักแก่นักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7 ปีการศึกษา 2566 บัดนี้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศได้จับเมทและเลือกหอพักใหม่เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้                    1. จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เลือกห้องพัก                        1.1 นักศึกษาหญิง     จำนวน 136 ห้อง     รวม 312 คน                    2. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                        2.1 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา […]

แนวทางการจัดการจัดสรรที่พักแก่นักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 2,907 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการจัดสรรที่พักแก่นักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7                   ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรื่อง แจ้งปิดให้บริการหอพักเพชรรัตน 7 กองกิจการนักศึกษาไม่นิ่งนอนใจจึงได้รีบดำเนินการจัดสรรหอพักสำหรับนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักเพชรรัตน 7 เป็นลำดับแรก โดยนักศึกษาที่เคยอาศัยหอพักเพชรรัตน 7 สามารถดำเนินการเลือกหอใหม่ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ในการนี้กองกิจการนักศึกษาจะประกาศรายชื่อ และหมายเลขห้องพักที่นักศึกษาได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ผ่านเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา https://dsa.su.ac.th/ksu/ และเว็บไซต์หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ https://dsa.su.ac.th/dorm/ มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้             1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักในหอพักเพชรรัตน 5 ดำเนินการจับคู่เพื่อนร่วมห้องให้ครบ 3 คน […]

Scroll to top