เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565

ช่วยกันแชร์...

รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก

หมายเหตุ นักศึกษาใช้สิทธิ์ให้ตรงกับประกาศรายชื่อ หากใช้สิทธิ์ผิดหอพักจะถือว่าเป็นบัตรเสียในหอนั้น

คูหาเลือกตั้ง Online

เข้าคูหาเลือกตั้ง Online ด้วยบัญชีผู้ใช้งาน @silpakorn.edu

 • กลุ่มหอพักทับแก้ว 1 , 2 และ 3 เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

 • กลุ่มหอพักเพชรรัตน 2 , 3 , 4 และ 6 เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

 • กลุ่มหอพักเพชรรัตน 5 และ 7 เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

สรุปข้อมูลเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 2565

ระบบสรุปข้อมูลเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ)

Scroll to top