เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564

  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564
  หมายเหตุ นักศึกษาใช้สิทธิ์ให้ตรงกับประกาศรายชื่อ หากใช้สิทธิ์ผิดหอพักจะถือว่าเป็นบัตรเสียในหอนั้น

  รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564

คูหาเลือกตั้ง Online
  เข้าคูหาเลือกตั้ง Online ด้วยบัญชีผู้ใช้งาน @silpakorn.edu

 • หอพักทับแก้ว 1     เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

 • หอพักทับแก้ว 2     เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

 • หอพักทับแก้ว 3     เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

 • หอพักเพชรรัตน 1   เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

 • หอพักเพชรรัตน 2   เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

 • หอพักเพชรรัตน 3   ไม่มีผู้สมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักเพชรรัตน 3

 • หอพักเพชรรัตน 4   เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

 • หอพักเพชรรัตน 5   เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

 • หอพักเพชรรัตน 6   เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

 • หอพักเพชรรัตน 7   เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

Scroll to top