รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

ช่วยกันแชร์...

ระบบจองหอพักรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
         • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ WWW.DSA.SU.AC.TH ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
         • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
         • นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาให้มารายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น.

** การยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาเป็นการยื่นผ่านระบบ Online ทั้งหมดและนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว **

หลักฐานการสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา  ** เอกสารหลักฐานการสมัคร นำส่งในวันรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา
         1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
         2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปนักศึกษา หรือ นักเรียน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
        – สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000   โทร. 034-275004 หรือ 034-109686 ต่อ 200480
        – Facebook Page : หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์


วีดิทัศน์แนะนำการสมัครหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์