วันที่ 19 ส.ค. 66 เวลา 13.00 น. หอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ต้อนรับอุ่นใจ น้องใหม่หอพัก”

ช่วยกันแชร์...

วันที่ 19 ส.ค. 66 || เวลา 13.00 น.หอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ต้อนรับอุ่นใจ น้องใหม่หอพัก”โดยภายในงานมี

– การบรรยายในหัวข้อ Save Zone : พื้นที่และความปลอดภัย โดย พันตำรวจโท ประถม นันสถิตย์ อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

– การบรรยายในหัวข้อ เพื่อนที่สุขใจ กับศูนย์ให้การปรึกษาและประสานงานระบายศิลป์ โดย นายพชรพล แดงอุไร นักจิตวิทยาและการแนะแนว ศูนย์ระบายศิลป์

– การบรรยาย กติกาแห่งการอยู่ร่วมกัน ข้อห้าม , ข้อปฏิบัติ ในการพักอาศัยในหอพัก โดย เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา

– การบรรยาย ศิษย์เก่า….เล่าเรื่อง โดย อดีตคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

– กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ โดย คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1007670410567237&type=3

วันที่ 19 ส.ค. 66 เวลา 13.00 น. หอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ต้อนรับอุ่นใจ น้องใหม่หอพัก”
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์