วันที่ 19 ส.ค. 66 เวลา 07.30 น. กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานทำบุญหอพักนักศึกษา

ช่วยกันแชร์...

วันที่ 19 ส.ค. 66 เวลา 07.30 น.
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานทำบุญหอพักนักศึกษา
โดยมี

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน
    พร้อมด้วยผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา ได้แก่
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์
  • และนางกิ่งการ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษาผู้เข้าพัก และสร้างสัมพันธภาพภายในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1007586983908913&type=3

วันที่ 19 ส.ค. 66 เวลา 07.30 น. กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานทำบุญหอพักนักศึกษา
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์