โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

ช่วยกันแชร์...

ทำบุญหอพัก

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมทำบุญ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 7.30น. ณ บริเวณลานหน้าหอพักเพชรรัตน 4 มาร่วมจิตร่วมใจทำบุญตักบาตร สร้างกุศลกรรมดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและคนรอบข้าง
ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม

  • เตรียมอาหารสด/แห้ง (มีของทำบุญจำหน่าย บริเวณหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา มีจำนวนจำกัด)
  • แต่งกายสุภาพ
  • สแกนบัตรเข้าร่วมงาน เวลา 7.00 – 7.30 น. !!!!
  • ร่วมพิธีกรรม
  • สแกนบัตรอีกครั้งหลังเสร็จพิธี
    ** หมายเหตุ **
  • ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมงกิจกรรมทั่วไป และ 1 คะแนนหอพัก
  • นักศึกษาจะได้รับคะแนนกิจกรรมหอพักและชั่วโมงกิจกรรม ก็ต่อเมื่อนักศึกษาสแกนบัตรก่อนร่วมกิจกรรมและหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
  • สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีบัตรนักศึกษา ให้เตรียม Barcode บัตรนักศึกษาจากแอพ SU SMART PLUS หรือสร้าง Barcode รหัสนักศึกษาได้ที่นี่ https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=7278 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ปฐมนิเทศหอพัก

เชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่พักในหอพักนักศึกษา (หอใน) เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก “ต้อนรับอุ่นใจ น้องใหม่หอพัก”
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 12:30 – 17:00น. ณ โรงฝึกพลศึกษา (โรงยิมเก่า)
น้อง ๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://forms.gle/fMoU9w5WKbvU3VC59
โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
น้อง ๆ ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศจะได้รับคะแนนหอพัก 1 คะแนนหอพัก และชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมงกิจกรรมทั่วไป
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์