การรายงานตัวเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2566 – 5 กรกฎาคม 2566

ช่วยกันแชร์...

หอพักนักศึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักปีการศึกษา 2566 รายงานตัวเข้าหอพักระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2566 – 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.30น. โดยมี คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และนักศึกษาช่วยงาน (จิตอาสา) ช่วยขนของใช้ส่วนตัวของนักศึกษาเข้าห้องพัก

การรายงานตัวเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2566 – 5 กรกฎาคม 2566
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์