ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

ช่วยกันแชร์...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

……………………………………………………..

  1. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

                       1.1 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้มารายงานตัวและรับคีย์การ์ด ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ชั้น 1 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 – วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

  1. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก

                       2.1 การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ภาคการศึกษาต้น) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 – 10 ตุลาคม 2566  

                       2.2 ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษาในทุกกรณี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์