ประกาศรายชื่อและหมายเลขห้องพักที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

หมายเหตุ
– นักศึกษาที่ประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าอยู่หอพักให้แจ้งภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564
– วันรายงานตัวเข้าหอพักและวันในการชำระค่าหอพัก รอประกาศอีกครั้ง

ประกาศรายชื่อและหมายเลขห้องพักที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์