กำหนดการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2566

  ————————————————-

                    หอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ จะเปิดให้นักศึกษาที่มีงานค้างต้องทำต่อเนื่อง และนักศึกษาที่มีวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ให้ยื่นคำร้องขอเข้าพักได้ที่สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

  • ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

          ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 – วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 21.00 น.

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักและหมายเลขห้องพัก

         วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 

  • รายงานตัวเข้าพักพร้อมรับคีย์การ์ด

         วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567  เวลา 14.00 น. – 16.30 น.  ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษาชั้น 1  อาคารหอพักเพชรรัตน 4 

          ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายที่จะปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ดังนั้นหน่วยหอพักนักศึกษาจะเปิดหอพักให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ได้แก่ หอพักชาย จำนวน 1 หอพัก และหอพักหญิง จำนวน 1 หอพัก ดังนั้นนักศึกษาต้องขนย้ายของใช้ส่วนตัวไปยังหอพักที่ทางหน่วยหอพักนักศึกษาจัดเตรียมให้

กำหนดการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์