ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

ช่วยกันแชร์...

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

1.นักศึกษาที่ไม่ได้อยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษาปลาย หรือสอบเสร็จแล้ว  จะกลับบ้านก่อนที่หอพักปิด(หอพักปิดวันที่ 9 เมษายน 2567) ให้เก็บของใช้ส่วนตัวออกจากห้องพักและให้ป้าแม่บ้านจดมิเตอร์ไฟฟ้า (เฉพาะหอพักทับแก้ว3 และหอพักเพชรรัตน 5) และให้นักศึกษานำมาแจ้ง ณ หน่วยหอพักนักศึกษา ก่อนเดินทางกลับบ้านเพื่อตัดยอดค่าไฟฟ้าของเดือนนั้น

2.นักศึกษาที่เข้าพักภาคปลาย 2566 ประสงค์จะอยู่หอพักต่อเนื่องช่วง summer (9 เม.ย. – 24 มิ.ย. 67) ให้ยื่นคำร้องขอเข้าพัก ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา วันที่ 20 – 24 มี.ค.67 และนำบัตรคีย์การ์ดเข้า – ออกหอพักมาเปลี่ยน  ณ  สำนักงานหอพักนักศึกษา วันที่ 9 เม.ย.67 เวลา 14.00 – 16.30 น.

3.นักศึกษาที่ไม่ได้อยู่หอพักต่อช่วง summer ให้เก็บของใช้ส่วนตัวและคืนห้องพักภายในวันที่ 9 เม.ย.67 (เก็บของออกจากห้องพักและให้ป้าแม่บ้านประจำหอพักตรวจห้องพักแล้วนำใบตรวจห้องพร้อมกุญแจห้อง – บัตรคีย์การ์ดมาคืน  ณ  สำนักงานหอพักนักศึกษา)

ประกาศ การปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566


ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ : https://dsa.su.ac.th/dorm/?p=3097

การรับฝากของ

รับฝากของวันที่ 15 มีนาคม – 9 เมษายน 2567 โดยติดต่อที่แม่บ้านประจำหอพักในแต่ละหอพัก

  • จันทร์ – ศุกร์
    • เช้า เวลา 09.00 – 11.30 น.
    • บ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
    • เช้า เวลา 09.00 – 11.30 น.
ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์