การสมัครขออนุญาตเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

การสมัครขออนุญาตเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้


1. ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร+ใบเสนอราคา และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ดาวน์โหลด >> เอกสารใบสมัคร
ดาวน์โหลด >> ใบเสนอราคา

2. ส่งเอกสารใบสมัคร+ใบเสนอราคา ในช่องทาง LINE | Line ID : mammam1968

3. การประกาศผลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางช่องทางเว็บไซต์ www.dsa.su.ac.th

x Close

Silpakorn Act