การประกันอุบัติเหตุ


อัตราค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2566


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 062-4426469 คุณดวงเดือน


ขั้นตอนการเบิกประกันอุบัติเหตุ

1. กรณีสำรองจ่าย ในช่วงแรกก่อนเปิดใช้งานกับบริษัทซันเดย์ประกันภัย

  • เขียนคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน
  • รวบรวมใบเสร็จตัวจริงทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาล
  • รวบรวมใบรับรองแพทย์ตัวจริงทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาล
  • ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบุ๊คแบงค์อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีเคลมออนไลน์

2.1 ติดตั้ง application โดยการสแกน QR Code (ทำตามขั้นตอน)

2.2 เมื่อติดตั้ง application เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูล ต่างๆ เช่นความคุ้มครอง ,โรงพยาบาลในเครือข่าย, สถานการณ์เบิกเคลม

การใช้บริการการรักษา

  • ในกรณีที่ ใช้บัตรประกัน ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยการแสดงบัตรประชาชนควบคู่กับบัตรประกัน หรือบัตรประชาชนควบคู่กับ Application หรือ ถ้ามีบัตรประชาชนอย่างเดียวให้แจ้งกับเคาน์เตอร์ของโรงพยาบาลว่าทำประกันกับบริษัทซันเดย์ประกันภัยเพื่อเป็นการ ยืนยันสิทธิ์
  • ในกรณีที่สำรองจ่าย โรงพยาบาลนอกเครือข่าย จะต้องนำใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ และหน้าบุ๊คแบงค์ ธนาคาร ถ่ายรูป และอัพโหลดเข้า Application เพื่อทำการเบิกค่ารักษาพยาบาล เมื่อเสร็จสิ้น เงินค่าสินไหม จะเข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ภายใน 7 วันทำการ

x Close

Silpakorn Act