ติดต่อเรา


ส่งข่าวสารกิจการนักศึกษาเพื่อเผยแพร่

สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


 

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน 
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนครกรุงเทพฯ 10200

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2214333

 

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเพชรรัตน–สุวัทนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (200406-424)
E-mail //
dsa@su.ac.th

ศูนย์ดูแลนักศึกษา STUDENT CENTER 034-255-805
กองทุน (กยศ./กรอ.) และนักศึกษาวิชาทหาร 034-242-748
งานบริการและสวัสดิการฯ (ประกันอุบัติเหตุ) 034-270-828
หอพักนักศึกษา (สำนักงานหอพักนักศึกษา) 034-275-004
สารบรรณและการเงิน (โทรศัพท์/โทรสาร) 034-253-849 
ห้องพยาบาล 034-243454
สายด่วนกิจการนักศึกษา 098-595-9297
สายด่วนให้คำปรึกษาจิตวิทยา 062-592-3296


ติดตามข่าวสาร-รับคำปรึกษาได้ที่นี่


x Close

Silpakorn Act