บทเพลงประจำมหาวิทยาลัย

musicbox_santa_lucia
มาร์ชศิลปากร
คำปฏิญาณ
ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร
แด่น้องใหม่
อาวรณ์สระแก้ว
ลานจันรัญจวน
ศิลปากรนิยม
ศรีสนามจันทร์
กลิ่นจัน
สระแก้ว
อาลัยพิฆเนศ
santalucia
อันอำนาจ
ทับแก้ว
ครุบุปผาชาติ
พระจันทร์เพชร
x Close

Silpakorn Act