ทับแก้ววาไรตี้ | มหาวิทยาลัยสีขาว

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพันธกิจสำคัญคือการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ด้วยการสนับสนุนนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ด้านทักษะการใช้ชีวิต บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีให้นักศึกษา เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ด้วยการบูรณษการวิชาชีพ ความรู้ผ่านการสรรค์สร้างกิจกรรมนอกหลักสูตร อนึ่งการดำเนินการจัดกิจรรมนักศึกษานั้น กองกิจการนักศึกษา จักเป็นผู้ตรวจสอบ ติดตาม และดูแลให้กระบวนการทำงานของนักศึกษาสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นนักศึกษาให้ได้เรียนรู้รูปแบบการมทำงานเชิงสร้างสรรค์ และการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน เพื่อความถูกต้องและชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการแนะนำ ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ชุมชนสังคมส่วนรวม และประเทศชาติสืบไป          

ด้วยพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร กอปรกับความมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เสียสละตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความมีจิตสาธารณะ กระตุ้นสำนึกและความกล้าหาญทางจริยธรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะเป็นแนวทางชีวิตที่ไม่พึ่งพายาเสพติด รวมถึงอบายมุขต่าง ๆ บนรากฐานของความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์นี้ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรกร จึงได้จัดโครงการ “ทับแก้ววาไรตี้” มหาวิทยาลัยสีขาว ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการสื่อสาร ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเผยแพร่ข่าวสารการศึกษา รณรงค์ส่งเสริมความประพฤติและวินัยนักศึกษา รวมถึงสร้างความบันเทิง เพื่อผ่อนคลายจากความเครียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาอีกด้วย ซึ่งการดำเนินงานของโครงการครั้งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือที่ดีจากองค์กรนักศึกษาในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี


Podcast (พอดแคสต์) คืออะไร? หลายคนรู้จัก Podcast แล้ว แต่ก็ยังมีหลายคนที่เคยแค่ได้ยินแต่ยังไม่รู้ว่า Podcast คืออะไร งั้นเรามาสรุปให้เข้าใจง่ายเลยแล้วกันว่า Podcast ก็คือรายการวิทยุ ที่จะเราสามารถฟังได้ทุกเวลา โดยไม่รู้สึกว่าโดนขโมยเวลาแต่อย่างใด และเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องข้อมูลแต่ก็ไม่ชอบอ่านเพราะรายการต่าง ๆ ใน Podcast มักจะย่อยข้อมูลให้กับเราเรียบร้อยผ่านการนำเสนอที่เข้าใจง่าย สนุก โดยไม่ต้องนั่งแปลอีกด้วย  ช่องทางการฟัง เช่น Sound cloud, Spotify, YouTube หรือ Podcast ของ IOS เป็นต้น

          Podcast มีหลายรูปแบบมากทั้งในแง่การให้ข้อมูล เล่าข่าวสาร การสัมภาษณ์คน การเล่าเรื่องราวแนะนำเรื่องที่น่าสนใจ นิยมมากในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเองก็มีรายการคุณภาพให้เลือกฟังเยอะมาก ๆ วันนี้เลยจะขอยกรายการมาทั้งหมด 5 รายการ เป็นรายการที่วัยรุ่นฟังง่าย สร้างเอนเนอร์จี้ด้านบวก เหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นฟัง

คำนี้ดี

ไม่พูดถึงรายการนี้ไม่ได้เลย “คำนี้ดี” รายการที่มี Concept ชัดเจนว่า “สะสมศัพท์วันละนิด ภาษาอังกฤษแข็งแรง” รายการสอนภาษาอังกฤษที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวัน ง่าย ๆ ว่าเขาจะหยิบเอาเรื่องราวในชีวิตมในแง่ต่าง ๆ ความรัก ความสัมพันธ์ ที่ทำงาน แนวความคิด มาชวนคุยและในนั้นจะมีประโยคและคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอยู่ด้วย ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่การสอนภาษาอังกฤษแบบยาก ๆ แต่ได้ฟังเรื่องอื่นไปพร้อมกับเรืยนภาษาอังกฤษ ดีมากต้องลองฟัง

Readery

ชอบอ่านหนังสือไหม? หรือถ้าไม่ชอบอ่านรายการนี้อาจจะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็ได้ เพราะเขาเชื่อว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในอารมณ์ไหน สุข เศร้า หรือว่าเหงา จะมีหนังสือเล่มหนึ่งบนโลกนี้ที่เหมาะกับอารมณ์และความรู้สึกของเรา ซึ่งมันเป็น Idea ที่ดีมากเพราะเหมือนเราท่องไปในโลกของหนังสือในฉบับทีเซอร์หนัง น่าสนใจจนเราต้องตามไปซื้อมาอ่านต่อ สายหนังสืออย่าพลาดละ

Mission to the moon

ตัดภาพมาที่การตลาดและการบริหารบ้าง ว่าแล้วว่าจะไม่ชอบพูดแค่นี้ก็ดูฟังยากไปแล้ว 90% ใช่ไหม แต่เดี๋ยวก่อนเพราะรายการนี้เป็นรายการการตลาดที่สั้น ๆ สนุก เข้าใจง่าย และเป็นรายการแรก ๆ ทีประสบความสำเร็จในวงการ Podcast ประเทศไทยเลยนะ ดำเนินรายการโดยผู้ชายที่เสียงน่าฟังและเก่งอย่างคุณรวิศ หาญอุตสาหะ เจ้าของแบรนด์ศรีจันทร์ ที่พลิกธุรกิจของครอบครัวให้กลับเข้าสู่ตลาดได้อย่างสง่างาม เพราะฉะนั้นรายการนี้ควรฟังนะ

ความสุขโดยสังเกต

วันนี้คุณมีความสุขแล้วหรือยัง? คำถามง่าย ๆ ที่คุณนิ้วกลม นักเขียนชื่อดังที่เป็นผู้ดำเนินรายการ “ความสุขโดยสังเกต” ได้ถามหลังจบทุก ๆ Episode กับคนฟัง Gimmick นี้ง่ายแต่กลับทำให้เราได้โลดแล่นไปถึงการทบทวนตัวเองนั่นเพราะว่าบทความประเภทเสียงที่คุณนิ้วกลมตั้งใจหยิบยกมาเล่าในแต่ละตอน เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรยอย่างมีข้อมูลให้เราฟังด้วยภาษาที่งดงาม มีการนำการวิจัยที่เชื่อถือได้มาพูดให้เรามองเห็นการใช้ชีวิตและทัศนคติอย่างง่ายดาย ภาษาก็สวยงามไม่แพ้งานเขียนของเขาเลย เป็นรายการที่เหมาะกับการฟังไปทำงานบ้านไป ฟังระหว่างนั่งรถ ฟังก่อนนอน ฟังในตอนที่เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันยากเกินไปฟังดูนะแล้วเราจะสังเกตเห็นความสุขของตัวเอง

R U OK

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตมีคำตอบเสมอ เราอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมการอกหักของเรามันฟูมฟายจนถึงขนาดที่ไปกระทบกับอาการทางร่างกาย หรือแม้แต่การได้ฟังประโยคธรรมดาจากคนใกล้ชิดตอนที่เราอารมณ์แปรปรวนก็ทำให้เราเสียใจมาก จนสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าได้ จริง ๆ แล้วพฤติกรรมที่เรามองว่ามันแปลกคนอื่นก็เป็นกัน แล้วมันก็มีคำอธิบายที่ดีรวมไปถึงวิธีรับมือที่เราทำได้ด้วย นี่เป็นอีกรายการที่ชวนให้มาสำรวจสุขภาพจิตว่าเรารับมือมันได้เองไหมหรือว่าหนักจนต้องปรึกษาคุณหมอ

ขอบคุณ ข้อมูลจาก ทรูปลูกปัญญา


สำรวจเสียงของตัวเองที่ดังขึ้นในใจ ก่อนจะติดป้ายใครว่า Wanna Be | R U OK EP.68


THE STANDARD
x Close

Silpakorn Act