Category: ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 (วังท่าพระ)

จำนวนเปิดอ่าน 414 ตามที่ กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ได้ประกาศแจ้งให้นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ป...

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดแพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่น ผ่าน Line Official Teen Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน

จำนวนเปิดอ่าน 1,230 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกัน...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

จำนวนเปิดอ่าน 810

x Close

Silpakorn Act