Author: asiyawut

เชิญร่วมโครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อขอทุนรัฐบาล (ก.พ.) และ (อว.)” ระบบ Online

จำนวนเปิดอ่าน 1,216 มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ ภาระหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือการผลิตบัณฑิตที่มี...

การขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเครื่องแบบการแต่งกายบัณฑิตตามเพศสภาวะ ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 80 ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่เว็บไซต์DSA.SU.AC.TH/GRADUATE

กำหนดวัน พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 1,127 บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ต้องยืนยันตนภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่านั้น ขั้นตอนตามลิงก์ต่...

เปิดอบรมฝึกทักษะ “การเป็นผู้ประกอบการ” วันที่ 5-6 และ 19 สิงหาคม 2566

จำนวนเปิดอ่าน 489 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให...

โรงอาหารเพชรรัตน และโรงอาหารสระแก้ว จัดบริการ “Fast Track : อาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน”

จำนวนเปิดอ่าน 44 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงอาหาร จัดบริการ “Fast Track : อาหารกล่องสำเร็จรูปพร...

x Close

Silpakorn Act