Category: การประกวด

โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 (ประจำปี 2564)

จำนวนเปิดอ่าน 102 โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกระตุ้น...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจธุรกิจส่งออกและธุรกิจออนไลน์

จำนวนเปิดอ่าน 9 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจธุรกิจส่งออกและธุรกิจออนไลน์ จำนวน 2 โครงการ คือ1. โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Ge...

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562

จำนวนเปิดอ่าน 41 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานเเว่นฟ้า ปี 2562 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานเเว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่อ...

การประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “Color of Life สีสันแห่งชีวิต”

จำนวนเปิดอ่าน 100 โครงการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “COLOR OF LIFE สีสันแห่งชีวิต” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

x Close

Silpakorn Act