Category: สมัครงาน

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 897 1. ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร+ใบเสนอราคา และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดาวน์โหลด >> เอกสารใบสมัคร ดาวน์โหลด >> ใบเสนอราคา ...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกการให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

จำนวนเปิดอ่าน 188

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนเพื่อค้นหาแผนรับมือปัญหายาสูบและอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนภายใต้โครงการอาสาสมัครร่วมใจชุมชนร่วมทำ

จำนวนเปิดอ่าน 220 รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนเพื่อค้นหาแผนรับมือปัญหายาสูบและอุบัติเหตุทางถนนในชุม...

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 99 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครได...

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 97 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2564 ยื่นใบส...

x Close

Silpakorn Act