Category: กองกิจการนักศึกษา

ประกาศ สถานที่บริการจองถ่ายภาพบัณฑิต เปลี่ยน-ซ่อมชุดครุย และการจัดจำหน่ายเครื่องใช้ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 11

รางวัลพระจันทร์เพชร 2565 | SILPA SUIT SEED 9 th

จำนวนเปิดอ่าน 639 เพื่อขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น สร้างสรรค์สังคม อุทิศตนปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา สร้างประโยชน์และคุณค่าสู่สัง...

เรียนรู้การเอาตัวรอดในสถานการณ์ Active Shooter

จำนวนเปิดอ่าน 66 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชา และครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ จากโรงเรียนนายร้อ...

สรุปผลการแข่งขันกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร

จำนวนเปิดอ่าน 86 มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทัพนักกีฬา และคณะผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา ทุกประเภท ท่านที่ทุ่มเทและฝึกฝน เพื่อสร้างสรรค์ศักย...

x Close

Silpakorn Act