Category: กองกิจการนักศึกษา

การแข่งขันบาส 3X3 |สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เรามาจอยกัน

จำนวนเปิดอ่าน 142 กองกิจการนักศึกษาได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา (ศิลปากรสดใส ใส่ใจสุขภาพ) สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เรามาจอยกัน แข่งขันบาส 3X...

เปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย SU Fitness Center

จำนวนเปิดอ่าน 8 แบบฟอร์มการจองห้อง SU Fitness Center แบบประเมินหลังการใช้บริการ เปิดบริการในวันทำการ 11.00 – 16.30 น. (...

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 23 ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ตรอกศิลป์ ลานอินดี้

จำนวนเปิดอ่าน 411 ตามที่ กองกิจการนักศึกษา ดำเนินโครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เพื่อจัดสวัสดิการทั้งการอุปโภคและบริโภคภายในมหาวิทย...

เปิดบริการสระว่ายน้ำ

จำนวนเปิดอ่าน 214 ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ ผู้ประสงค์ใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิกสระว่ายน้ำ โดยสมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาตคา...

แนวร่วมต้านภัยสารเสพติดและเอดส์ 2565

จำนวนเปิดอ่าน 2,652 เครือข่ายเพื่อการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ชุมชนโลกแ...

x Close

Silpakorn Act