Category: ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการต้นกล้าไอเดีย (SU SPEC)

จำนวนเปิดอ่าน 62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการต้นกล้าไอเดีย (SU SPEC) ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. อันดับที่ 2 ของประเทศ เป็นปีที่ 2

จำนวนเปิดอ่าน 48 กยศ. มอบประกาศเกียรติคุณ แก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 25 แห่งและระดับอาชีวศึกษา 25 แห่ง ที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ รวมถึงมหาวิ...

เชิญร่วมโครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อขอทุนรัฐบาล (ก.พ.) และ (อว.)” ระบบ Online

จำนวนเปิดอ่าน 1,294 มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ ภาระหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือการผลิตบัณฑิตที่มี...

การขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเครื่องแบบการแต่งกายบัณฑิตตามเพศสภาวะ ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 320 ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่เว็บไซต์DSA.SU.AC.TH/GRADUATE

กำหนดวัน พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 5,368 บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ต้องยืนยันตนภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่านั้น ขั้นตอนตามลิงก์ต่...

เปิดอบรมฝึกทักษะ “การเป็นผู้ประกอบการ” วันที่ 5-6 และ 19 สิงหาคม 2566

จำนวนเปิดอ่าน 547 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให...

x Close

Silpakorn Act