DSA Blog

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณามอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สโมสรนักศึกษาเป็นองค์กรที่พิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของนักศึกษาแ...

กำปั้นสาวศิลปากรคว้าเหรียญทองแดง กีฬาปัญญาชน

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวทิพวรรณ นิลทองอยู่ นักมวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม (หญิง) มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัลเหรีย...

เปตองทีมชายศิลปากรพ่าย ร่วงกีฬาปัญญาชน

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นักกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย นายโชคอำนวย ...

แบดมินตันชายคู่ศิลปากรโชว์ฟอร์มเยี่ยม เข้ารอบ ๔ กีฬาปัญญาชน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายธนกร มาลา และ นายภวัต นรวิชชาภรณ์ นักแบดมินตั...

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้ารับการตรวจสุขภาพกับ “โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย&#822...

ลุ้นต่อ! แบดมินตันชายเดี่ยวศิลปากรเข้ารอบ ๓ กีฬาปัญญาชน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายสรัญ ศิวกุลกำธร หรือ “น้องสน” นักกีฬาแบดมินตัน ประเภทบุคคลชายเดี่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร เอาชนะ นายมังกร อุสาหะ มหา...

x Close

Silpakorn Act