Category: กีฬาและนันทนาการ

ประกาศกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๙

จำนวนเปิดอ่าน 160 ตามที่ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง ๔๙ ในระหว่างวันที่ ๑ ...

สรุปผลการแข่งขันกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร

จำนวนเปิดอ่าน 187 มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทัพนักกีฬา และคณะผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา ทุกประเภท ท่านที่ทุ่มเทและฝึกฝน เพื่อสร้างสรรค์ศัก...

สมัครนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

จำนวนเปิดอ่าน 1,361 กองกิจการนักศึกษารับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทย...

การแข่งขันบาส 3X3 |สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เรามาจอยกัน

จำนวนเปิดอ่าน 574 กองกิจการนักศึกษาได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา (ศิลปากรสดใส ใส่ใจสุขภาพ) สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เรามาจอยกัน แข่งขันบาส 3X...

เปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย SU Fitness Center

จำนวนเปิดอ่าน 481 แบบฟอร์มการจองห้อง SU Fitness Center แบบประเมินหลังการใช้บริการ เปิดบริการในวันทำการ 11.00 – 16.30 น.&nbsp...

x Close

Silpakorn Act