ใบรับรองกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ขั้นตอนการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (กศ.014)

  • ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ reg.su.ac.th
    (บันทึกหน้าประวัติกิจกรรมเพื่อแนบหลักฐานใน PDF ไฟล์)
  • ดาว์นโหลด กศ.014 ได้ที่ http://gg.gg/m35b4
  • กรอกข้อมูลตนเองให้เรียบร้อยเพื่อนำส่งไฟล์ PDF
  • รวมไฟล์ กศ.014 พร้อมแนบหลักฐานจาก reg.su.ac.th
  • นำไฟล์สมบูรณ์ตั้งชื่อเป็นรหัสนักศึกษานำส่งออนไลน์

ทั้งนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3-5 วันทำการจึงแล้วเสร็จฯ
โดยติดตามสถานะการอนุมัติได้ที่ http://gg.gg/m35qj
และสามารถขอรับเอกสารได้ที่อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกองกิจการนักศึกษา 098-9894620)

เข้าสู่ขั้นตอนการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

x Close

Silpakorn Act