สนามแบดมินตัน (กรณี COVID-19)

ข้อตกลงการใช้สนามกีฬา (อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา)

 • เปิดบริการในเวลา 17.00 – 22.00 น. 
 • (เว้นเสาร์,อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากใสกันใบหน้า
 • เว้นระยะทางสังคม/ลดการใช้พื้นที่แออัด
 • ล้างมือเพื่อสุขอนามัยและใส่ใจสุขภาพ
 • รักษาความสะอาดหลังใช้บริการทุกครั้ง
 • รักษากติกาและมารยาท ไม่รบกวนผู้อื่น
 • เอื้อเฟื้อผู้อื่นโดยใช้พื้นที่ 30 นาที/1 รอบ
 • สามารถจองได้ไม่เกินวันละ 2 รอบเท่านั้น
 • สวมใส่ชุดสุภาพและรองเท้าสำหรับเล่นกีฬา
 • โปรดแสดงบัตรนักศึกษา/บุคลากร ณ จุดคัดกรอง
 • (ถอดหน้ากากอนามัยเฉพาะตอนเล่นกีฬาเท่านั้น)

เพื่อการตรวจสอบโปรดระบุรหัสนักศึกษาผู้จองและผู้เล่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้จองด้วยทุกครั้ง เริ่มจอง 12.00 – 12.30 น.(โทร.ยกเลิกภายใน 15.00 น.) จากนั้นจองหน้าคอร์ทเริ่ม 17.00 น. หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีโทษวินัยนักศึกษาตามกำหนดสนาม 1 (อนุญาตให้เข้าอาคารได้เฉพาะเวลาที่จองไว้เท่านั้นและเว้นระยะห่างบุคคล 1 – 2 เมตร)

แบบขอใช้สนามแบดมินตัน