สนามแบดมินตัน

ข้อตกลงการใช้สนามกีฬา (อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา)

 • เปิดบริการในเวลา 17.00 – 22.00 น. 
 • (เว้นเสาร์,อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • รักษาความสะอาดหลังใช้บริการทุกครั้ง
 • รักษากติกาและมารยาท ไม่รบกวนผู้อื่น
 • เอื้อเฟื้อผู้อื่นโดยใช้พื้นที่ 30 นาที/1 รอบ
 • สามารถจองได้ไม่เกินวันละ 2 รอบเท่านั้น
 • โปรดระบุรหัสนักศึกษา (ชื่ออาจารย์/บุคลากร)
 • ขอเปิดคอร์ทต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน
 • ต้องมีผู้เล่นไม่เกิน 4 คน/รอบ/คอร์ท
 • ไม่อนุญาตให้มีสมาชิกเกิน 8 คน/คอร์ท
 • หากเกิน 10 นาทีตามเวลาจองถือว่าสละสิทธิ์ฯ
 • ต้องสวมใส่ชุดสุภาพและรองเท้าสำหรับกีฬา

เพื่อการตรวจสอบโปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้จองด้วยทุกครั้ง
เริ่มจองในวันให้บริการตั้งแต่ 12.00 น. 
(กรณีมีข้อร้องเรียนโปรดแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา/คณาจารย์,บุคลากร)

หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มีโทษวินัยนักศึกษาตามกำหนด
ทั้งนีี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีการแจ้งความประสงค์ผ่านแบบออนไลน์เท่านั้น

แบบขอใช้สนามแบดมินตัน

x Close

Silpakorn Act