ลานกีฬาในร่ม

         กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ให้บริการลานกีฬาในร่มจำนวน ๒ แห่ง

๑. โรงฝึกพละศึกษา (ยิมเก่า)

 

๒. อาคารเพชรรัตน – สุวัทนา (ยิมใหม่) 

x Close

Silpakorn Act