ถาม-ตอบ

SU SERVICE


ติดตามข่าวสาร SILPAKORN ACT. | Line Official Account

สอบถามออนไลน์ SILPAKORN LOOK | LINE OPENCHAT

ห้องสนทนากิจกรรมนักศึกษาศิลปากร SU LIVE ACT.


สายด่วนกองกิจฯ (เหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)
หมายเลขโทรศัพท์ 098-5959-297


ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดสอน
รับสมัครนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาและรูปภาพสำหรับทำบัตรนักศึกษา 
การลงทะเบียนเข้าใช้งานไอที (SU IT Account)
สอบถามข้อมูลวิชาการและบริการการศึกษา
คู่มือการใช้งาน SU Smart Plus Mobile Application
นักศึกษาใหม่โปรดทราบ!!!
ปฎิทินการศึกษา 2564
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ข้อมูลเพื่อการให้บริการ

x Close

Silpakorn Act