Category: DSA SU NEWS

เรื่อง มาตรการความปลอดภัยและคัดกรองโรคในกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

จำนวนเปิดอ่าน 119 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้อนุมัติให้สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งวิถีปฏิบัติ...

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาต้นแบบความดี “รางวัลเพชรจำรัสฟ้า วัฒนาศิลปากร”

จำนวนเปิดอ่าน 82 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสุวัทนา พร...

กำหนดการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนเปิดอ่าน 1,402 สอบถามเพิ่มเติม 034-242748 (คุณจารุวรรณ)

เปิดบริการสระว่ายน้ำ

จำนวนเปิดอ่าน 106 ทั้งนี้เวลาให้บริการลงสระ 15.00 – 20.00 น.

ประกาศเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร

จำนวนเปิดอ่าน 21 ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครรับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่า

วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล

จำนวนเปิดอ่าน 943 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมงาน วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล “ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิตเลอค่าสถาพร เคียงคู่ “ศิลป...

x Close

Silpakorn Act