Category: DSA SU NEWS

ประกาศกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

จำนวนเปิดอ่าน 1,248 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปั...

ประกาศหลักเกณฑ์และเลือกตั้ง จัดตั้ง องค์กรและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 9

“พี่อ้อย พี่ฉอด ออนทัวร์”

จำนวนเปิดอ่าน 303 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วงที่ 1 บูธและ Game จาก Sponsor เวลา 11.00-12.30 น. ช่วงที่ 2 ลงทะเบี...

กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์ 2566

จำนวนเปิดอ่าน 13 บำเพ็ญกุศล ทักษิณานุปทาน ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 &#...

นิทรรศการ “ความสุข”

จำนวนเปิดอ่าน 17 นิทรรศการ “ความสุข” ในโครงการ ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 “สุขวิถี วิธีสร้างสุข” ยอมรับ ปรับทุกข์ มีสุขทุ...

x Close

Silpakorn Act