Category: งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เรื่อง มาตรการความปลอดภัยและคัดกรองโรคในกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

จำนวนเปิดอ่าน 119 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้อนุมัติให้สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งวิถีปฏิบัติ...

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาต้นแบบความดี “รางวัลเพชรจำรัสฟ้า วัฒนาศิลปากร”

จำนวนเปิดอ่าน 82 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสุวัทนา พร...

เปิดบริการสระว่ายน้ำ

จำนวนเปิดอ่าน 106 ทั้งนี้เวลาให้บริการลงสระ 15.00 – 20.00 น.

วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล

จำนวนเปิดอ่าน 943 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมงาน วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล “ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิตเลอค่าสถาพร เคียงคู่ “ศิลป...

เกณฑ์การพิจารณานักศึกษาผู้ทำกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย “รางวัลพระจันทร์เพชร”

จำนวนเปิดอ่าน 88

x Close

Silpakorn Act