Category: ทุนการศึกษา

วาระคล้ายวันประสูติปีที่ ๙๖ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

จำนวนเปิดอ่าน 198 วันพุธ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ ยุคล บุญจิตราดุลย์ เสด็จมาทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศล ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา...

วันสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2564

จำนวนเปิดอ่าน 1,995 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กองกิจการนักศึกษาจึงกำหนดจัดงานวัน “สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปา...

รับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

จำนวนเปิดอ่าน 3,048 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปั...

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 521 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการรับสมัค...

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ช่วยเหลือ COVID-19 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

จำนวนเปิดอ่าน 1,127 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการรับสม...

x Close

Silpakorn Act