องค์กรนักศึกษา (ชมรม)

รหัสและชื่อองค์กรนักศึกษา

311 ภาษาและวรรณศิลป์
312 ภาษาและวัฒนธรรมฝรงั่ เศส
313 ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ
314 พิธีกรและนักจัดรายการวิทยุ
315 ภาพยนตร์หนังสั้น
316 ถ่ายภาพ
317 การ์ตูน
321 อนุรักษ์ศิลปะโบราณคดีฯ(เดิม)
322 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
323 อาสาพัฒนาชนบท
324 ครูอาสาเพื่อเด็ก
325 วิศวะฯ อาสาพัฒนาชนบท
326 จิตสัมพันธ์
327 ฅนรักษ์นก
331 สืบศิลป์ถิ่นใต้
332 ศิลปะการแสดง
333 ดนตรี
334 ดนตรีสากล
335 ล้านนนา
341 พุทธศาสตร์
342 มุสลิมสัมพันธ์
343 คริสตศาสตร์
344 สมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพ
351 ฟุตบอล
352 วอลเลย์บอล
353 บาสเก็ตบอล
354 รักบี้ฟุตบอล
355 เซปักตะกร้อ
356 เปตอง
357 กอล์ฟ
358 แบดมินตัน
359 เทเบิลเทนนิส
360 เทนนิส
361 หมากกระดาน
362 ดาบสากล
363 ยิงปืน
364 มวยสากลสมัครเล่น
365 คาราเต้-โด
366 ยูโด
367 เทควันโด
368 ฟุตซอล
369 วอลเลย์บอลศิลปากร เพชรบุรี
370 เอแมท
371 ครอสเวิร์ด
411 กลุ่มเบเกอรี่
412 กลุ่มวิจิตรศิลป์แห่งขนมไทย
413 MC&DJ
414 กลุ่มพัฒนาประชาธิปไตย
415 กลุ่มกิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
416 กลุ่ม TEDxSilpakornU
421 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
422 กลุ่ม อกทก.
423 กลุ่มเยาวชนจิตอาสา Youth for Next Step
424 กลุ่มจิตอาสา
425 ศิลปากรสอนน้อง
426 กลุ่มเยาวชนแนวร่วมต้านภัยยาเสพติด
431 กลุ่มกิจกรรม Music Club เพชรบุรี
432 กลุ่มศิลปวัฒนธรรมดนตรี4 ภาค
433 กลุ่มศิลปะและการแสดง
434 Mirror Production
441 กลุ่มประชาธิปไตย
442 กลุ่มมุสลิม
443 กลุ่มศีลธรรมพัฒนาชีวิต
451 กลุ่มวอลเลย์บอล
453 กลุ่มจักรยาน
454 กลุ่มฟุตซอล
455 กลุ่มเพาะกาย
456 กลุ่มกรีฑา
457 กลุ่มบาร์เทนเดอร์
458 กลุ่มสเกตบอร์ด
501 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
502 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
x Close

Silpakorn Act