Category: กองกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มฯ (ตลาดนัดอินดี้)

จำนวนเปิดอ่าน 268 ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มพื้นที่จัดโครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา พระร...

ประกาศงดให้บริการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยศิลปากร

จำนวนเปิดอ่าน 45 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร เรื่องงดให้บริการสมาชิกสระว่ายน้ำ ตามที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดให้บริการส...

สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 677 แบบลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนาสำหรับนักศึกษา แบบลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสำหรับบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ฯ (ตลาดอินดี้)

จำนวนเปิดอ่าน 642 ประกาศคณะกรรมการโครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข...

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

จำนวนเปิดอ่าน 232

งานวันสมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ” กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์ “

จำนวนเปิดอ่าน 62 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันสมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้...

x Close

Silpakorn Act