Category: การประกันอุบัติเหตุ

วิธีการเคลมประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 1,444 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ใช้ยื่นในกรณีสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนแล้ว เท่านั้น

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 115

สิทธิประโยชน์ของการเบิกค่าสินไหมทดแทน เมื่อเข้ารับการรักษาจากอุบัติเหตุ (ประกันอุบัติเหตุ) สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 224

เอกสารคำร้องสำหรับขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ(ประกันอุบัติเหตุ)

จำนวนเปิดอ่าน 120 เอกสารคำร้องสำหรับขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ (ประกันอุบัติเหตุ) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งก์ด้านล่าง แล้วนำมายื่นได้ที่กอ...

x Close

Silpakorn Act