DSA|SU ์NEWS

ประกาศกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)

จำนวนเปิดอ่าน 4,703 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปั...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่จัดโครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 383 ประกาศคณะกรรมการโครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง  รายชื่อผู...

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มฯ (ตลาดนัดอินดี้)

จำนวนเปิดอ่าน 268 ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มพื้นที่จัดโครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา พระร...

ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 594 ประกาศ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิธีการเคลมประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 1,445 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ใช้ยื่นในกรณีสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนแล้ว เท่านั้น

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 12,886 มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรร...

x Close

Silpakorn Act