Author: tanawat

ประกาศ รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 5 (ชาย – หญิง) ปีการศึกษา 2564 (วังท่าพระ)

จำนวนเปิดอ่าน 278 หมายเหตุ ปริ้น หน้า – หลัง ให้อยู่ในการดาษแผ่นเดียวกัน

ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

จำนวนเปิดอ่าน 49

บทความทางจิตวิทยา “การอู้งาน” (Social loafing)

จำนวนเปิดอ่าน 101 การอู้งาน (Social loafing) คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่า สองหัวดีกว่าหัวเดียว หรือแนวคิดที่ว่า 1 บวก 1 มากกว่า 2 หรือไม่ แนวคิดเช่นนี้&nb...

ประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

จำนวนเปิดอ่าน 178

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 1,647 เรื่อง รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจำปีการศึกษา 2563

x Close

Silpakorn Act