Category: นักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประจำปี 2563

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563 เกิด พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ประกาศเรื่องรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2562 (วังท่าพระ)

ประกาศขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562

x Close

Silpakorn Act