Category: หน่วยอนามัย

ขอเชิญเข้ารับบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจฟรี

จำนวนเปิดอ่าน 15 กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศิลปากรร่วมกับสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต

จำนวนเปิดอ่าน 33 วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ ...

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

จำนวนเปิดอ่าน 37 หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้ารับการตรวจสุขภาพกับ “โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาช...

ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิตวันเเรกคับคั่ง

จำนวนเปิดอ่าน 14 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบนโยบายให้หน่วยอนาม...

ศิลปากรชวนบริจาคโลหิต ศิลปากรรวมใจให้โลหิต ต่อชีวิตปวงประชา ครั้งที่ 9 “Silpakorn Give Blood Save Life”

จำนวนเปิดอ่าน 28     ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตกับโครงการศิลปากรรวมใจให้โลหิต ต่อชีวิตปวงประชา ครั้งที่ 9 &#8...

x Close

Silpakorn Act