Category: อนามัย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารเพชรรัตน เพื่อสาธิตและแนะนำการใช้ชุดตรวจแอนติเจน(ATK) ได้ด้วยตนเอง เพื่อคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 89 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นัดพ...

นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารสระแก้ว เพื่อสาธิตและแนะนำการใช้ชุดตรวจแอนติเจน(ATK) ได้ด้วยตนเอง

จำนวนเปิดอ่าน 180 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นัด...

เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ุ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 900 เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา  ที่ช่องทาง >>ลงทะเบียน<< จนถึงวันที่...

ห้องพยาบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

จำนวนเปิดอ่าน 61 ท่านที่สนใจสามารถแสดงความประสงค์และจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทางออนไลน์ ได้ที่นี่ จองภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คลิ๊ก

x Close

Silpakorn Act